Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Các giống ngô đường

1. Giống ngô TST3

1. Nguồn gốc

Tác giả và cơ quan tác giả: Viện Nghiên cứu Ngô.
Nguồn gốc và phương pháp: TST3 là giống ngô thụ phấn tự do chọn tạo từ giống Super Sweet corn nhập nội từ Thái Lan năm 1990, năm 1991 tiến hành hai chu kỳ chọn lọc đám cải tiến, năm 1992 tiếp tục chọn lọc theo phương pháp bắp/hàng cải tiến.
Giống được công nhận giống ngô quốc gia năm 1996 theo Quyết định số 1209 NN-KHCN/QĐ ngày 22 tháng 7 năm 1996.

2. Những đặc tính chủ yếu

TST3 có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 115-120 ngày, vụ Thu đông 109-111 ngày, vụ Hè 93-95 ngày.
Chiều cao cây trung bình 170-200 cm, chièu cao đóng bắp 75-100 cm, bắp dài 10,5-12,5 cm, 12-14 hàng hạt, hàm lượng lipít 10,44%, hàm lượng prôtêin 14,5%, hàm lượng tinh bột 28,68%, hàm lượng đường tan 15,96%, khối lượng 1000 hạt 133-134 gram.
Khả năng chống chịu bệnh đốm lá, bệnh khô vằn trung bình. TST3 là giống ngô thực phẩm có chất lượng ngon, năng suất 9-13 tạ/ha.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống TST3 gieo trồng được tất cả các vụ trong năm, đặc biệt là vụ đông muộn ở các tỉnh phía Bắc.
Khoảng cách trồng 70 x 20-25 cm.

 

2. Giống ngô siêu ngọt Sakita (ngô đường Sakita)

1. Nguồn gốc

Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Trang Nông.
Nguồn gốc và phương pháp: Là giống ngô lai nhập nội do Công ty Trang Nông phát triển ra sản xuất.

2. Những đặc tính chủ yếu

Thời gian sinh trưởng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long 60-65 ngày.
Cây cao trung bình 150 – 170 cm, chiều cao đóng bắp thấp, chống đổ tốt. Số bắp/cây trung bình 1 – 2 bắp, bắp dài 20 cm, có hình dạng đẹp thuôn, hạt màu vàng xen trắng, hạt đóng xít, có độ ngọt rất cao, ăn rất ngon được ư chuộng. Năng suất bình quân 12 tấn/ha.
Chống chịu bệnh khá.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Có thể trồng được  ở cả phía Bắc và phía Nam, tốt nhất là mùa khô, mùa mưa phải thoát nước tốt.
Phải cách ly với các giống ngô khác.
Trồng hàng x hàng 70-75 cm, cây x cây 15-25 cm.
Trước khi trỗ cờ, phun râu phải tỉa chồi triệt để, tỉa bắp. Mỗi cây trung bình chỉ để 1 bắp.
Thu sớm khi 10% số cây bắp thâm râu là thích hợp để tiêu thụ ăn luộc.

 

3. Giống ngô ngọt TN 115 (ngô đường TN 115)

1. Nguồn gốc

Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Trang Nông.
Nguồn gốc và phương pháp: Là giống ngô lai nhập nội do Công ty Trang Nông phát triển ra sản xuất.

2. Những đặc tính chủ yếu

Thời gian sinh trưởng 68 – 70 ngày.
Cây cao trung bình 200 – 220 cm, chiều cao đóng bắp thấp, chống đổ khá, cây sinh trưởng mạnh, dễ trồng. Số bắp/cây trung bình 1-2 bắp, bắp dài 20 cm. Bắp thuôn đẹp, hạt màu vàng đóng khít, sâu, ít đuôi chuột. Chất lượng bắp luộc mềm, ngọt, thơm ngon được ưa chuộng. Năng suất bình quân 12 tấn/ha.
Kháng sâu bệnh khá.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Có thể trồng được  ở cả phía Bắc và phía Nam, tốt nhất là mùa khô, mùa mưa phải thoát nước tốt.
Phải cách ly với các giống ngô khác.
Trồng hàng x hàng 70-75 cm, cây x cây 15-25 cm.
Trước khi trỗ cờ, phun râu phải tỉa chồi triệt để, tỉa bắp. Mỗi cây trung bình chỉ để 1 bắp.
Thu sớm khi 10% số cây bắp thâm râu là thích hợp để tiêu thụ ăn luộc.

 

4. Giống ngô ngọt Sugar 75

 

1. Nguồn gốc

Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Syngenta Việt Nam.
Nguồn gốc: Là giống lai đơn do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo, nhập nội vào Việt Nam năm 2000.

2. Những đặc tính chủ yếu

Thời gian sinh trưởng: 68 – 68 ngày ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều cao cây 220 cm, chiều cao đóng bắp thấp 60 – 70 cm, chiều dài bắp 19 – 22 cm, lõi nhỏ. Năng suất 12 – 16 tấn/ha.
Chất lượng: Ngọt, giòn, được thị trường ưa chuộng.
Chống  chịu bệnh virus lùn.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Gieo trồng quanh năm ở các tỉnh phía Nam. Các tỉnh phía Bắc từ tháng 2-9.
Lưu ý trong sản xuất: Áp dụng các biện pháp phòng trừ bệnh gỉ sắt.

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội