Ngan hang kien thuc trong ngo

QUẢN LÝ DỊCH HẠI NGÔ

Danh mục một số sâu bệnh chính hại ngô

A. SÂU HẠI NGÔ
1 - Sâu xám - Agrotis ipsilon Rott
2 - Sâu xanh - Helicoverpa armigera Hubner
3 - Sâu đục thân ngô -Ostrinia nubilalis Hubner
4 - Sâu cắn lá ngô- Mythimna loreyi Duponchel
5 - Châu chấu hại ngô
6 - Sâu gai Dactylispa sp.
7 - Rệp hại ngô: Aphis maydis Fitch
8 - Mọt hại ngô- Sitophilus zeamais Motsch.
Calandra zeamais Motsch.
B. BỆNH HẠI NGÔ
1. Bệnh hại hạt
- Bệnh mốc xanh hạt và mầm ngô- Penicillium spp.
- Bệnh mốc vàng hạt và mầm ngô - Aspergillus spp.
- Bệnh mốc hồng hạt- Fusarium spp.
- Bệnh mốc đen hạt- Diplodia
2. Bệnh thối thân vi khuẩn - Erwinia carotovora
3. Bệnh thối thân do nấm -  Fusarium moniliforme Sheld
4. Bệnh khô vằn - Rhizoctonia solani Kuhn
5- Bệnh bạch tạng- Sclerospora maydis (Racib.) Butller
6. Bệnh Phấn đen- Ustilago maydis (Dc.) Codra
7. Bệnh sợi đen- Sphacelotheca reiliana (Kuhn.) Clinton
8. Bệnh đốm lá nhỏ- Helminthosporium maydis Nisikado
9. Bệnh đốm lá lớn- Helminthosporium turcicum Pass
10. Bệnh Rỉ sắt- Puccinia sorghi Schw.
11. Một số Bệnh liên quan đến dinh dưỡng
- Thiếu đạm
- Thiếu lân
- Thiếu kali
ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội