Ngan hang kien thuc trong ngo

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI  CÁC SẢN PHẨM VỀ NGÔ Ở VIỆT NAM

I. CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU VỀ NGÔ

II. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

III. CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                                                                                      

IV. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÁC TỈNH

- Vùng Tây Bắc và Đông Bắc Bắc bộ

- Vùng đồng bằng Bắc bộ

- Vùng Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Các tỉnh miền Nam

V. CÁC CÔNG TY LƯƠNG THỰC, CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội