Ngan hang kien thuc trong ngo

Giống ngô lai C919

1. Nguồn gốc


Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Monsanto Việt Nam
Nguồn gốc: Giống ngô lai C919 được nhập nội từ Công ty Monsanto Thái Lan, được công nhận giống năm 1999 cho các tỉnh phía Nam và năm 2002 theo Quyết định số 5309 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 11 năm 2002 cho phổ biến ở các tỉnh phía Bắc.


2. Những đặc tính chủ yếu


+ Giống ngô lai đơn C919 có thời gian sinh trưởng:

- Ở các tỉnh phía Bắc: vụ Xuân 110-120 ngày, vụ Đông 110-115 ngày;

- Duyên hải miền Trung, vụ Đông xuân là 105-110 ngày, vụ Hè thu 90-95 ngày.


+ Chiều cao cây 191,7 cm, chiều cao đóng bắp 90 cm, bộ lá thoáng gọn. Chiều dài bắp 16-18 cm, đường kính bắp 4,5 cm, có 14-16 hàng hạt, tỷ lệ hạt/bắp 76,8%, khối lượng 1000 hạt 290-300 g, dạng hạt bán răng ngựa, màu vàng đẹp, lá bi bao kín bắp.

+ Chịu úng, chịu rét, chống đổ và nhiễm nhẹ sâu bệnh. Năng suất trung bình 60-70 tạ/ha.


3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật


Giống yêu cầu thâm canh khá cao do đó nên gieo trồng ở những vùng có điều kiện đầu tư, đất tốt.

- Thời vụ: Trồng được ở các vụ ngô trong năm.

- Khoảng cách gieo trồng: Phía Bắc 70 x 30 cm, phía Nam 70 x 25 cm.

Lưu ý: đối với vụ Đông ở phía Bắc nếu gieo sau 20/9 thì phải làm bầu.

- Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội