Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai đơn LVN10

1. Nguồn gốc :


- Tác giả và cơ quan tác giả : GS.TSKH Trần Hồng Uy, GS.TS Ngô Hữu Tình, TS. Phan Xuân Hào và CTV – Viện Nghiên Cứu Ngô
- Nguồn góc và phương pháp : LVN-10 là giống ngô lai đơn được tạo ra từ các dòng tự phối DF2/DF1 do Viện nghiên cứu
- LVN10 được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật tháng 8 năm 1994

 

2.  Đặc điểm của giống

 


- Thời gian sinh trưởng:trung bình muộn       
* Vụ Xuân   : 120 - 135 ngày.
* Vụ Thu     :  95 - 100  ngày.
* Vụ Đông   : 110 - 125 ngày.
- Màu dạng hạt: Bán đá vàng cam
- Chiều cao cây    :  200 + 20 cm.
- Chiều cao đóng bắp : 100 + 10 cm.
- Chiều dài bắp  : 20 + 4cm
- Số hàng hạt/bắp : 10 - 14 hàng.
- Tỷ lệ hạt/bắp: 82-84%
- Trọng lượng 1000 hạt: 330 gr
- Tỷ lệ cây 2 bắp: 50-80% (nếu trồng xen tỷ lệ cao hơn)
- Lá bi bọc kín, chắc, mỏng
- Tiềm năng năng suất: 8-12 tấn/ha

 

 


3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật


Thời vụ: LVN10 thích ứng với mọi vùng  sinh thái trong cả nước. Riêng vụ Đông ở miền Bắc cần kết thúc gieo trước 5/9. Mật độ phù hợp 5,7 -6,5 vạn cây/ha.

 


Phân bón :
- Phân Urea : 350-400 kg;
- Phân super lân : 500 - 600 kg ;
- Phân Kali: 150 kg

 

 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội