Ngan hang kien thuc trong ngo

Giống ngô lai đơn LVN14

1. Nguồn gốc

 

- Tác giả và cơ quan tác giả : TS. Phan Xuân Hào và CTV - Viện Nghiên Cứu Ngô

-Nguồn gốc và phương pháp: Là giống lai đơn từ 2 dòng DF4 và CML161 qua thí nghiệm lai đỉnh

 

-LVN14 được phép sản xuất thử theo Quyết định số 2881/QĐ-BNN-TT ngày 2/10/2007.

 

2. Những đặc điểm chính

 

 

LVN 14 có thời gian sinh trưởng trung bình: Vụ Xuân 120-125 ngày; Vụ Hè Thu 90-100 ngày; chiều cao cây 200-220 cm, chiều cao đóng bắp 100-110 cm, chiều dài bắp 18-20 cm, đường kính bắp 5,0-5,5 cm , số hàng hạt 14, số hạt/hàng 35 – 38 hạt, khối lượng 1000 hạt là 330 – 350g, tỷ lệ hạt/bắp 78-80%; cho năng suất cao ( 8- 12 tấn/ha ) chống chịu tốt, đặc biệt chịu hạn và chống đổ.

 


3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

+ Trồng được trong tất cả các vụ ngô chính trên cả nước (Vụ Đông ở Miền Bắc làm bầu hết 30 tháng 9 ).

 

+ Mật độ, khoảng cách:  mật độ 6,0-6,7 vạn cây/ha (Khoảng cách gieo trồng 60Í25-28cm/cây).

 

+ Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.


 

 

 

 

 

 

 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội