Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai đơn LVN184


1. Nguồn gốc


- Tác giả và cơ quan tác giả : TS. Phan Xuân Hào và CTV - Viện Nghiên Cứu Ngô

 

-Nguồn gốc và phương pháp: Là giống lai đơn từ 2 dòng DF4 và DF18 theo phương pháp truyền thống

 

-LVN184 được phép sản xuất thử theo Quyết định số 215 /QĐ-TT-CLTngày 2/10/2008.  

 

                                         
2. Những đặc điểm chính

 

LVN 184 có thời gian sinh trưởng ngắn 90-110 ngày, thấp cây, lá đứng, chịu hạn, chống đổ khá, ít nhiễm sâu bệnh, bộ lá xanh bền, bắp chắc, kín lá bi, hạt răng ngựa, tỉ lệ hạt cao cho năng suất cao (7- 11 tấn/ha) chống chịu tốt.


3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

 


Trồng được trong tất cả các vụ ngô chính trên cả nước ( Vụ Đông ở Miền Bắc làm bầu đến 5/10 ).

 

Mật độ, khoảng cách:  mật độ 6,5-7,1 vạn cây/ha (Khoảng cách gieo trồng 60Í20-25 cm/cây).

 

Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.


 

 

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội