Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai đơn LVN 4

1. Nguồn gốc :

 


-Tác giả và cơ quan tác giả : TS. Phan Xuân Hào, GS.TSKH Trần Hồng Uy và CTV – Viện Nghiên cứu Ngô
- Nguồn gốc và phương pháp: LVN4 là giống ngô lai đơn được tạo ra từ 2 dòng tự phối
- LVN4 được công nhận giống quốc gia theo Quyết định soos1659 QĐ/BNN-KHCN ngày 13/5/1999

 


2. Đặc điểm của giống

 


- Thời gian sinh trưởng: Giống trung bình sớm,
+ Vụ Xuân: 118 - 120 ngày
+ Vụ Thu Đông: 90 - 110 ngày
+ Vụ Hè Thu: 85 - 90 ngày
- Chiều cao cây:  170 - 200cm                             
- Chiều cao đóng bắp: 80 - 100cm                       
- Dạng, màu hạt: Bán đá, màu da cam.       
- Chiều dài bắp: 17 - 22cm                                   
- Đường kính bắp: 4,5 - 5,5 cm                   
- Số hàng hạt: 12 - 14 hàng
- Số hạt/ hàng: 35 - 48 hạt
- Tỷ lệ hạt/ bắp: 84 - 85%
- Khối lượng 1000 hạt: 350 - 380 g
- Tiềm năng năng suất: 8 - 10 tấn/ha.

 


3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật:

 


- Thời vụ: Ở miền Bắc phù hợp với vụ Đông trên đất sau 2 vụ lúa, kết thúc trồng trước 30/9. Mật độ phù hợp 6,0 -6,7 vạn cây/ha.

 


 - Phân bón :
Phân Urea :350 - 400 kg;
Phân super lân : 500  kg ;
Phân Kali: 120 - 150 kg
ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội