Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai đơn LVN 99

1. Nguồn gốc :

 


-Tác giả và cơ quan tác giả: GS.TS Ngô Hữu Tình, KS. Lưu Phúc Sắt, KS. Tạ Duy Mạnh và CTV- Viện Nghiên Cứu Ngô
- Nguồn gốc và phương pháp: Là giống lai đơn có các dòng được rút từ các giống lai ưu tú nhập nội có nguồn gốc nhiệt đới
- LVN99 được công nhận giống quốc gia theo Quyết định 2182 QĐ/BNN- KHCN ngày 29 tháng 7 năm 2004

 


2. Đặc điểm của giống  

 

     
- Thời gian sinh trưởng: Giống được xếp vào nhóm ngô ngắn ngày
+ Vụ Xuân: 115 - 120 ngày;                      
 +Vụ Hè - Thu: 90 - 95 ngày;  
+ Vụ Thu Đông: 95 -105 ngày.
- Chiều cao cây: 205 cm ± 5 cm   
- Chiều cao đóng bắp: 95 cm ± 5 cm
- Chiều dài bắp: 18 - 20cm                                                             
- Đường kính bắp: 4,3 - 4,8 cm
- Số hàng/ bắp: 14 - 16 hàng.              
- Số hạt/ hàng: 38 - 45 hạt
- Khối lượng 1000 hạt: 350 - 370 gam  
- Tiềm năng năng suất: 9 - 12 tấn/ha.

 3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

 


Thời vụ: LVN99 thích hợp với nhiều vùng sinh thái, đặc biệt cho vụ Xuân, vụ Thu, vụ Đông ở đồng bằng Bắc bộ và vụ Hè - Thu, Thu - Đông miền núi. Mật độ phù hợp 6,0 -6,7 vạn cây/ha.

 

Phân bón: Phân Urea : 350-400 kg; Phân super lân : 500 kg ; Phân Kali: 150 kg                                                                                                                                                                                                        

                                                                         

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội