Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai LVN 45 (ĐP 5)

100_0014Nguồn gốc:

 

- Tác giả và cơ quan tác giả : ThS. Lê Văn Hải, KS.

Nguyễn Đức, KS. Nguyễn Văn Tiến và CTV – Viện

Nghiên cứu Ngô.

-Nguồn gốc và phương pháp : Là giống lai đơn từ 2

dòng tự phối

 

- LVN45 được công nhận giống cây trồng mới theo Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 26/8/2008

 

2. Đặc điểm của giống  

      
* Trung bình sớm (thời gian sinh trưởng 100 - 105 ngày).

 

* Năng suất cao, ổn định ( 8 - 10 tấn/ha).

* Bắp to, hạt sâu cay, màu vàng cam.

* Đóng bắp đầy, lá bi bao kín bắp;

* Chịu hạn tốt, kháng bệnh.

* Khả năng thích ứng rộng.

 

3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

 

+ Thời vụ: Thích hợp với vụ Thu Đông vùng đồng bằng, vụ Hè Thu ở miền núi.

 

+ Mật độ phù hợp 5,7 -6,7 vạn cây/ha.

 

+ Phân bón : Phân Urea : 400-450 kg; Phân super lân : 500-550 kg ; Phân Kali: 150 kg    

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội