Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai LVN61

1. Nguồn gốc


IMG_3228LVN61 là giống lai đơn, dòng mẹ và dòng bố được tạo từ các giống lai ưu tú nhập nội có nguồn gốc nhiệt đới.

LVN61 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định số 2881/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 10 năm 2007.

 

2. Những đặc điểm chính


Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm chín trung bình sớm. Với các tỉnh phía Nam, vụ hè thu 85 – 90 ngày, vụ thu đồng 90 – 95 ngày, vụ đông xuân 95 – 105 ngày. Với các tỉnh phía Bắc, vụ xuân hè 120 – 125 ngày, vụ thu đông 95 – 110 ngày.
Cây cao 190 – 220 cm, chiều cao đóng bắp 90 – 105 cm, hạt răng ngựa mầu vàng, tỷ lệ hạt trên bắp 78 – 80%, lá bi bọc kín trái. Năng suất 65-90 tạ/ha, trong điều kiện thâm canh ở các tỉnh phía Nam đạt 100-120 tạ/ha. LVN61 thích ứng rộng với điều kiện sinh thái của các vùng trồng ngô trên cả nước. Tại Trung Quốc, Lào. Campuchia, giống LVN61 cho năng suất 70-95 tạ/ha.

 

  

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật


Thời vụ: Gieo vào thời vụ tốt nhất của vùng. Là giống trung bình nên tham gia được nhiều cơ cấu cây trồng có ngô. Để có năng suất cao nên đầu tư thâm canh, mật độ cần đảm bảo 6,6 – 7,1 vạn cây/ha. 

Khoảng cách gieo trồng: Hàng cách hàng 50 – 60 cm, cây cách cây 25 – 30 cm.

Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội