Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai LVN 885

1. Nguồn gốc

 


-Tác giả và cơ qua tác giả: TS. Bùi Mạnh Cường, GS.TS. Ngô Hữu Tình và CTV-Viện Nghiên Ngô

- Nguồn gốc và phương pháp:
Là giống lai đơn, sử dụng hai dòng. Có thời gian sinh trưởng ngắn

- LVN885 được công nhận cho sản xuất thử Quyết định số 2881 /QĐ-BNN-TT ngày 2/10/2007 phía Bắc.

 

2. Đặc điểm chính của giốngIMG_6489

 


- Chín sớm (thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày).
- Năng suất cao, ổn định (8 - 10 tấn/ha).
- Bắp to, cùi nhỏ, hạt sâu cay, màu vàng cam.Đóng bắp đầy, lá bi bao kín bắp;
- Chịu hạn tốt, kháng bệnh.Khả năng thích ứng rộng

 

3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

 


+ Thời vụ: LVN885 thích hợp với nhiều vùng sinh thái, đặc biệt cho vụ Xuân, vụ Thu, vụ Đông ở đồng bằng Bắc bộ và vụ Hè - Thu, Thu - Đông miền núi.

+ Mật độ: Mật độ phù hợp 6,0 -6,7 vạn cây/ha. 

+ Phân bón : Phân Urea : 350-400 kg; Phân super lân : 500-600 kg ; Phân Kali: 150 kg

                                                                                                                                                                        
 

 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội