Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô lai NK54

1. Nguồn gốc


- Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Syngenta Việt Nam.


- Nguồn gốc: Do Công ty Syngenta Việt Nam nhập từ Thái Lan. Phương pháp: NK54 được tạo ra từ tổ hợp lai NP5047 x NP5070 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo.


- Được công nhận tạm thời năm 2003 theo Quyết định số 2061 TB/KHCN ngày 6 tháng 6 năm 2003, công nhận chính thức tháng 11 năm 2004.


2. Những đặc tính chủ yếu


- Thời gian sinh trưởng ở vùng Đông Nam bộ 93-98 ngày, vùng Tây Nguyên 100-110 ngày.


- Chiều cao cây trung bình từ 200-215 cm, chiều cao đóng bắp 100-115 cm, cứng cây, bộ lá gọn đẹp, lá xanh đậm bền lâu, bắp to kết hạt tốt, tỷ lệ hạt/bắp 75-80%, kín đầu bắp, dạng hạt bán răng ngựa, màu hạt vàng cam.

- Năng suất trung bình 60-70 tạ/ha.

- Khả năng thích ứng rộng, nhiễm khô vằn, đốm lá từ nhẹ đến trung bình, chịu hạn và chống đổ tốt.


3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật


- Mùa vụ: Các vụ sản xuất ngô chính trong năm.


- Vùng/đất gieo trồng: Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, trên đất phù sa, đất xám, đỏ bazan.


- Gieo trồng ở mật độ 57000 cây/ha, khoảng cách 70x25 cm.


- Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội