Ngan hang kien thuc trong ngo

Giống ngô lai VN8960

1. Nguồn gốc     

- Tác giả và cơ quan tác giả: TS. Mai Xuân Triệu và CTV – Viện Nghiên cứu Ngô

 

 

- Nguồn gốc và phương pháp:  VN 8960 là giống lai đơn, có dòng mẹ là 21 CM của CIMMYT và dòng bố được rút ra từ các giống ngô lai nhập nội.

 

 

- VN8960 được công nhận giống quốc gia theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN- KHCN ngày 27 tháng 7 năm 2004.

 

 

2. Đặc điểm của giống


- VN 8960 là giống ngô lai đơn chịu hạn thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trung bình sớm:

 

 

+Vụ Hè Thu: 85 - 90 ngày             

 

Vụ Xuân Hè: 115 - 120 ngày  

 

Vụ Đông Xuân: 110-125 ngày

 

- Hạt vàng đá, màu vàng cam đẹp, đáp ứng thị hiếu người tiêu thụ.
- Khi chín lá bi vàng nhưng thân và lá vẫn xanh.
- Chịu hạn rất tốt, lá bi mỏng và bọc kín bắp.
- Cho năng suất từ 7 - 9 tấn/ ha và ổn định ở các mùa vụ và các vùng sinh thái.

 


3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

 


+ Thời vụ:
Giống VN8960 phù hợp với điều kiện sinh thái Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Vụ Hè Thu gieo cuối tháng 4 đầu tháng 5, Vụ Thu Đông gieo cuối tháng 8 và vụ Đông Xuân gieo cuối tháng 11 đầu tháng 12.

+ Mật độ: Phù hợp 5,7 -6,5 vạn cây/ha.

 

+ Phân bón:
  • Phân Urea : 400 kg;
  • Phân super lân : 500 kg ;
  • Phân Kali: 150 kg            

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội