Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Giống ngô nếp VN6

1. Nguồn gốc

 

- Tác giả và cơ quan tác giả :TS. Phan Xuân Hào và CTV - Viện Nghiên cứu Ngô

 

- Nguồn gốc và phương pháp: Là giống thụ phấn tự do được tạo ra từ tổ hợp lai giữa ngô nếp VN2 và giống Định nếp 48 của Trung Quốc

 

- VN6 được công nhận giống cây trồng mới thep Quyết định số 216/QĐ-TT-CLT ngày 2/10/2010 của Cục trưởng Cục Trồng trọt.

 

2. Những đặc điểm chính

 

+ Thời gian sinh trưởng: VN6 là giống ngắn ngày

- Nam Trung Bộ 85-95 ngày (tuỳ vụ), nếu ăn tươi thì 62-65 ngày

- Tại các tỉnh phía Bắc 94-96 ngày, ăn tươi 65-75 ngày.

+ Năng suất: - Nam Trung Bộ 43-50tạ/ha, cao nhất đạt 58 tạ/ha

 

3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

Qua sản xuất thử VN6 cho năng suất cao ở tất cả các vùng sinh thái trong cả nước. Có thể dùng ăn tươi hoặc thu hạt khô. Trồng thuần hoặc trồng xen đều cho hiệu quả cao

Mật độ phù hợp 5,5 -6,0 vạn cây/ha.

Phân bón : Phân Urea : 300-350 kg; Phân super lân : 450 kg ; Phân Kali: 120 kg. Cách xa ruộng ngô tẻ 300-500m

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội