Ngan hang kien thuc trong ngo

SẢN XUẤT NGÔ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Ngô làm nhiên liệu, chất đốt

a. Ngô để sản xuất nhiên liệu sinh học
Từ ngô sản xuất ra Ethanol là phụ gia của xăng được dùng ở hàm lượng thấp (10% hoặc ít hơn), xăng này làm nhiên liệu cho một số động cơ để gia tăng chỉ số octan, giảm ô nhiễm và giảm cả mức tiêu thụ xăng được gọi là " nhiên liệu sinh học". Xe chạy bằng ethanol có lượng khí thải CO2 thấp hơn xe chạy xăng gần một nửa.

 

b. Ngô làm chất đốt để đun nấu và sinh hoạt gia đình

 

Cây ngô sau khi thu hoạch mang phơi khô dùng làm chất đốt để đun nấu

 

 


 
ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội