Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô

Với năng suất ngô 4,5 tấn/ha, thì tổng lượng dinh dưỡng cây ngô lấy từ đất 115 kg N, 20kg P2O5 và 75kg K2O, 9kg Ca, 16kg Mg và 12kg S (Thomas Dieroff và cs,  2001). Theo Viện Lân và Kali quốc tế thì với năng suất 10 tấn ngô hạt (9.769kg hạt và 8.955 kg thân lá) cây ngô hút từ đất 269kg N, 111kg P­2O5, và 269kg K2O, như vậy sản xuất 1 tấn ngô hạt thì cây ngô hút 27,5kg N; 11,4kg P2O5 và 27.5 kg K2O từ đất.
Ở Việt Nam, ở đồng bằng sông Hồng, để tạo một tấn ngô  hạt cây ngô hút từ đất 22,3kg N; 8,2kg P2O5 và 12,2kg K2O. Lượng dinh dưỡng tiêu tốn cho một tấn sản phẩm là 33,9kg N; 14,5kg P2O5 và 17,2kg K2O, (Tạ Văn Sơn, 1995).


 

 

Lượng phân bón thích hợp cho ngô trên đất phù sa Sông Hồng là: 120kgN, 90kgP2O5 và 60kgK2O/ha nhằm đạt năng suất ngô từ 40 đến 50tạ/ha; bón 150kgN, 90kgP2O5 và 100kg K2O/ha cho năng suất từ 50 đến 55tạ/ha; bón 180kgN, 90kgP2O5 và 100kg K2O/ha cho năng suất từ 65 đến 75 tạ/ha, (Trần Hữu Miện, 1987).

 

Nguyễn Thế Hùng (1996) trên đất bạc màu ở Đông Anh - Hà Nội ngô lai LVN10 bón 120kgN, 120kgP2O5 và 120kgK2O/ha cho năng suất gấp đôi không bón phân. Hiệu quả nông học đạt 11,3kg hạt/1kg N; 4,9kg hạt/1kg P2O5; 8,5kg hạt/1kg K2O.


a. Nguyên tắc bón phân

 


Mặc dù lượng dinh dưỡng cây ngô hút rất lớn nhưng trong mỗi giai đoạn sinh trưởng, lượng hút rất khác nhau. Trong giai đoạn cây con (khoảng 2-3 tuần sau gieo) cây sinh trưởng chậm, lượng dinh dưỡng cây hút ít. Sau đó lượng hút tăng lên rất nhanh do cây sinh trưởng mạnh, kéo theo tích luỹ chất khô tăng lên.

 


Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng:

 


- Đúng liều lượng: Bón phân cho ngô đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng của cây cần trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển của cây.

 


- Đúng chủng loại: Bón đúng loại phân mà cây còn đói.

 

- Đúng thời điểm:
Bón đúng giai đoạn cần thiết vào thời kỳ sinh trưởng của cây ngô, bón sớm hoặc muộn hơn, bón lai rai không những có hại mà còn tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại.

 


- Đúng kỹ thuật:
- Giai đoạn sinh trưởng của cây ngô
- Thời tiết, khí hậu
- Đặc tính của đất
- Lượng và loại phân bón
- Giống lai nhu cầu dinh dưỡng cao hơn giống thuần

- Biện pháp canh tác

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật lên luống trồng ngô trên đất bạc màu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sử dụng thang so màu lá để bón N cho ngô


Thang so màu lá lúa chuẩn mới của IRRI có 4 ô, đánh số 2; 3; 4; 5. Hiện nay từ nghiên cứu ứng dụng bảng so màu lá lúa đã chyển sang áp dụng cho so màu lá ngô đạt kết quả tốt. Thang màu giữa trị số 3 và 4 tương đương 3,5 là đạt trị số chuẩn. Màu lá ngô ở mức này là đủ đạm. Thang màu dưới 3,5 cần bón bổ sung phân có đạm cho ngô.

 

 

Bảng so màu lá có 4 khoảng (2, 3, 4 và 5). Khi so màu lá ngô, màu lá ở số 2 là thiếu N mạnh rất cần pahỉ bón thêm N, ở số 3 là thiếu, cần bón N. Nếu ở số 4 hoặc 5 thì không cần bón thêm N cho ngô. Khi so chọn lá đã hòan thiện còn non nhất.

 


c. Liều lượng bón

Bón đủ mức phân cần cho cây trồng để đạt được năng suất cao và có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào trình độ thâm canh và khả năng đầu tư mà mức phân bón cũng phải thay đổi cho phù hợp.

Loại đất

Giống ngô

Liều lượng bón*, (kg/ha)

N

P2O5

K2O

Đất phù sa ven sông

Lai
Thuần

100 – 120
80 – 90

45 – 60
45 – 50

45 – 60
45 – 50

Đất phù sa trong đê

Lai
Thuần

120 – 150
90 – 100

60 – 70
45 – 60

90 – 100
60 – 70

Đất bạc màu, đất xám, đất cát biển

Lai
Thuần

120 – 150
100 – 120

60 – 70
45 – 60

90 – 100
75 – 80

Ghi chú:  Trên nền phân chuồng 8 – 14 tấn/ha. Nếu bón đầy đủ N, P, K một cách cân đối thì hiệu suất sẽ đạt 11 – 12 kg ngô hạt/kg NPK nguyên chất

 

d. Thời kỳ và tỷ lệ bón phân cho cây ngô

Thời kỳ bón

Loại phân và % bón

Phân  chuồng

N

P2O5 (1)

K2O

Bón lót

100

-

100

-

Thúc 1 (2-4 lá thật) (2)

-

20

-

20

Thúc 2 (7-8 lá thật)

-

40

-

40

Thúc 3 (40-45 NSG)

-

40

-

40

Ghi chú:
 (1) Với ngô bầu và ngô gieo sở các thời kỳ nhiệt độ thấp, dành 1/3 số lượng để thúc khi ngô 2 – 4 lá thật bằng cách  hoà với nước phân chuồng để tưới 3-4 lần.
(2) Với ngô bầu, số lượng này chia ra hòa vào nước tưới thúc 3-4 lần.
NSG : Ngày sau gieo.Đối với giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn (<120 ngày): Bón tập trung, bón lót sâu là chính.


 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội