Ngan hang kien thuc trong ngo

CÁC VÙNG TRỒNG NGÔ CHÍNH Ở VIỆT NAM

 

Những vùng trồng ngô chính

 

Ở Việt Nam, ngô là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa và được trồng  phổ biến ở hầu hết các vùng miền trong cả nước với diện tích 1.170,9 ngàn ha, năng suất 43 tạ/ha và sản lượng 5.031,0 ngàn tấn (năm 2009). Hiện nay, căn cứ vào các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai, tập quán canh tác, mùa vụ, cây ngô được gieo trồng tại 8 vùng chính theo các vùng sinh thái nông nghiệp trong cả nước, gồm:

1/ Vùng ngô Đồng bằng Bắc bộ (ĐB sông Hồng) 

2/Vùng ngô Đông Bắc Bắc bộ

3/ Vùng ngô Tây Bắc Bắc bộ

4/ Vùng ngô Bắc Trung bộ

5/ Vùng ngô Nam Trung Bộ

6/ Vùng ngô Tây Nguyên

7/ Vùng ngô Đông Nam bộ và

8/ Vùng ngô đồng bằng sông Cửu Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội