Ngan hang kien thuc trong ngo

QUẢN LÝ NƯỚC CHO NGÔ

 

Quản lý nước theo thời kỳ sinh trưởng

 

Ngô là cây trồng cạn, bộ rễ bộ rễ phất triển rất mạnh nên có khả năng hút nước khoẻ hơn nhiều cây trồng khác và sử dụng nước tiết kiệm hơn để hình thành một đơn vị chất khô.
Tuy nhiên cây ngô sinh trưởng nhanh và tạo ra một khối lượng sinh khối lớn nên ngô cần một lượng nước lớn.
Dựa vào nhu cầu nước và khả năng chịu hạn của cây ngô qua từng thời kỳ sinh trưởng để quản lý nước và điều tiết nước một cách hợp lý.


 

1. Thời kỳ nảy mầm

Thời kỳ này lượng nước cần thiết cho hạt ngô nảy mầm tương đối thấp (khoảng 45% trọng lượng khô tuyệt đối của hạt). Tuy nhiên đây là giai đoạn đầu và quyết định đến sức sống của cây sau này nên ruộng luôn duy trì ẩm độ khoảng 70 – 80%, ngoài ra việc duy trì ẩm độ giúp cho cây ngô mọc đều và đảm bảo mật độ cần thiêt.


 

2. Thời kỳ 3-4 lá

Thời kỳ này cây không cần nhiều nước, khả năng chịu úng của cây rất kém nếu để ngập nước cây dễ bị chết. Nên tưới nước vừa phải và duy trì ẩm độ đất khoảng 60 – 65% là thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển.

 

 

 

 

3. Thời kỳ 8-10 lá.

Đây là thời kỳ cây bắt đầu hình thành nên bắp và bông cờ nên nhu cầu nước của cây tăng nên. Nếu thiếu nước ở giai đoạn này cây sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành số lượng hạt và hàng hạt của cây, nên duy trì tưới nước giữ ẩm độ đất khoảng 65 – 70%.  

 

 


4. Thời kỳ xoáy nõn.
Thời kỳ này các bộ phận của cây sinh trưởng rất nhanh đặc biệt là bộ phận bắp và bông cờ nên cây cần một lượng nước lớn. Giai đoạn này điểm sinh trưởng của cây qua khỏi mặt đất nên khả năng chịu úng của cây cao hơn các giai đoạn trước. Cung cấp nước duy trì ẩm độ đất 70 – 75%.

 

5. Thời kỳ trổ cờ - chín sữa

Đây là thời kỳ cây cần nhiều nước nhất trong cả quá trình sinh trưởng phát triển, lượng nước chiếm khoảng 45% chu trình sống của cây nếu thiếu nước ở giai đoạn này cây không cho thu hoạch hoặc bi chín ép. cần tưới để duy trì ẩm độ đất 75 – 80%.


 

 

6. Thời kỳ chín sáp - chín hoàn toàn

Giai đoạn này nhu cầu nước của cây đã giảm, cần tưới duy trì ẩm độ khoản 65 – 70%,  cuối thời kỳ chín sáp thì ngừng tười nước cho cây.


 


ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội