Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Thời vụ và giống ngô ở các tỉnh miền Trung

4. Vùng ngô Bắc Trung bộ
+ Vụ đông xuân: Gieo sau lũ lụt vào tháng 10, tháng 11 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN14, LVN99, LVN37, C919, NK54, VN2, MX4…
+ Vụ Xuân: Gieo vào tháng 2, tháng 3 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN885, LVN14, LVN99, C919, VN2, NL1, MX4…
+ Vụ Đông: Gieo vào tháng 9, tháng 10 với các giống: LVN8960, LVN14, LVN99, C919, NK54, VN2, NL1, MX4…

5. Vùng ngô Duyên hải miền Trung
+ Vụ Đông Xuân: Gieo tháng 12 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…
+ Vụ Hè Thu: Gieo vào đầu tháng 4 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, CP888, CP 999, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…

 

 

 

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội