Ngan hang kien thuc trong ngo

 

Thời vụ và giống ngô ở các tỉnh phía Bắc

Thời vụ là yếu tố rất quan trọng, đảm bảo cho quá trình sinh trưởng phát triển bình thưòng của cây ngô và cho năng suất cao. Để lựa chọn đúng thời vụ gieo trồng phải nắm vững điều kiện sinh thái của địa phương, các điều  kiện cơ sở hạ tầng  ( khả năng phục vụ tưới, tiêu nước…)  và đặc điểm của giống đưa vào gieo trồng. Việt nam tuy là đất nước không lớn song có địa hình kéo dài và phức tạp, điều kiện sinh thái giữa các vùng tương đối khác biệt, vì vậy thời vụ trồng ngô cũng rất đa dạng.

 

1. Vùng ngô Đồng bằng và Trung du Bắc bộ
+ Vụ Xuân: gieo vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN45, LVN4, LVN145, LVN885, LVN14, VN2, NL1, MX4…
+ Vụ hè thu : gieo vào tháng 6, tháng 7 với các giống: LNV61, LVN45, LVN4, LVN145, LVN885, LVN14, LVN99, LVN37, C919, NK54, NK4300, VN2, NL1 …
+  Vụ thu, Thu đông : gieo vào cuối tháng 7, tháng 8 với các giống: LNV61, LVN8960, LVN45, LVN4, LVN145, LVN885, LVN14, LVN99, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…
+  Vụ Đông: gieo vào tháng 9, đầu tháng 10 với các giống: LVN45, LVN4, LVN145, LVN885, LVN14, LVN99,  C919, NK54, NK4300, VN2, NL1, MX4…
+ Vụ Đông Xuân: gieo vao tháng 11, tháng 12 với các giống: L LVN4, LVN145, LVN885, LVN14, LVN99, LVN37, C919, NK54, NK4300, VN2, NL1, MX4…

 

2. Vùng ngô Tây Bắc Bắc bộ
+ Vụ Hè Thu: Là vụ trồng ngô chính là Vùng ngô Tây Bắc Bắc bộ, gieo vào giữa tháng 4 đầu tháng 5 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN45, LVN14, LVN99, NK54, ….
+ Vụ Thu Đông:  Không phổ biến, chỉ số ít vùng có áp dụng thêm vụnày, gieo vào tháng 7 đầu tháng 8 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN45, NK54, NK4300 ….

 

3. Vùng ngô Đông Bắc Bắc bộ
+ Vụ Xuân: Là vụ gieo trồng chính, gieo vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN45, LVN4, LVN885, LVN14, LVN99, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4….
+ Vụ Hè: Một số tỉnh trong vùng như Cao Bằng, Lạnh Sơn… còn trồng ngôvụ này, gieo vào tháng 6, tháng 7 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN45, LVN4, LVN99, C919, NK54, NK4300, VN2, Bioseed9680….

 

 

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội