Ngan hang kien thuc trong ngo

 

6.  Vùng ngô đồng bằng sông Cửu Long
+  Vụ Đông Xuân: Gieo vào tháng 11, tháng 12 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…

 

7. Vùng ngô Đông Nam bộ
+ Vụ Hè Thu: Gieo vào tháng 4, tháng 5 ( vụ 1) với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…
+ Vụ Thu Đông: Gieo vào tháng 7, tháng 8 ( vụ 2) với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, LVN45, LVN4, LVN145, LVN885, LVN14, LVN99, LVN37, C919, NK54, NK4300, VN2, NL1, MX4, CP888, CP 999…
+ Vụ Đông Xuân: Gieo vào tháng 11, tháng 12 ( với điều kiện có tưới) với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, NK4300, MX4…

 

8. Vùng ngô Tây Nguyên
+ Vụ Hè Thu: Gieo vào tháng 4, tháng 5 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…
+ Vụ Thu đông: Gieo vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, MX4….

 

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội