Ngan hang kien thuc trong ngo

 

+ Độ ẩm đất thích hợp cho ngô là 70-80% sức chứa ẩm tối đa đồng ruộng. Khi đất khô, trời không mưa thì phải tưới nước cho ngô. Cách tưới hiệu quả nhất là tưới theo rãnh, để qua đêm cho nước ngấm vào thân luống rồi rút cạn nước. Lưu ý những giai đoạn ngô rất cần nước :
+ Giai đoạn ngô 3-4 lá, khi cây chuyển phương thức lấy chất dinh dưỡng từ hạt sang từ đất.+ Giai đoạn ngô 6-9 lá, khi ngô tạo lập các cơ quan sinh thực (bông cờ, chồi ngô).

+ Giai đoạn trước và sau khi ngô ra hoa 7 ngày, giai đoạn xác định số hạt, kích thước hạt và sức chứa đổ đầy hạt.


 

 

 

 

 

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội