Ngan hang kien thuc trong ngo

 

 

1. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI
Địa chỉ : 38 Tô Hiệu - Hà Đông – Hà Nội
Tel: 04.33824186      
Fax: 04.33827464
Email: snnhn@fmail.vnn.vn
Website: http://www.hanoi.gov.vn

2. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VĨNH PHÚC
Địa chỉ : Phường Đống Đa- Thành Phố Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3862516             
Fax: 0211.3860683
Email: vph@mard.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC NINH
Địa chỉ : số 8, Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0241.3855737               
Fax: 0241.3854076
Website: http://www.bacninh.gov.vn

4. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HẢI DƯƠNG
Địa chỉ : 113 Trần Hưng Đạo – Phường Trần Hưng Đạo - Thành Phố Hải Dương - Tỉn Hải Dương
Tel: 0320.3852989
Fax: 0320.3854515
Email: sonongnghiepptnt@haiduong.gov.vn
Website: www.haiduong.gov.vn/vn/chinhquyen/tcbm/coquan/Pages/SoNongnghiepPTNT

5. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HẢI PHÒNG
Địa chỉ : Số 5 Chiêu Hoa - Quận Kiến An - Hải Phòng
Tel: 031.3877368        
Fax: 031.3877292        
Email: buitrongtuan@haiphong.gov.vn
Website: http://haiphong.gov.vn

6. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HƯNG YÊN
Địa chỉ : Đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - Thị Xã Hưng Yên
Tel: 0321.3863596              
Fax: 0321.3863596    
Email: sonongnghiepptnt@gmail.com

7. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 01- Phố Lê Lợi – Thành Phố Thái Bình
Tel: 036.3731509               
Fax: 036.3739182               
Email: snn@thaibinh.gov.vn

8. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NAM
Địa chỉ : Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thị Xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.3853904          
Fax: 0351.3851820          
Email: Tamnv.hna@mard.gov.vn
Website: http://hanam.gov.vn/vi-vn/snnptnt

9. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NAM ĐỊNH
Địa chỉ : Số 07 - Trần Nhật Duật  - Thành Phố Nam Định  - Tỉnh Nam Định
Tel: 0350.3648202         
Fax: 0350.3638410  
Email: snnvptnt_namdinh@yahhoo.com
Website: http://www.namdinh.gov.vn

10. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH
Địa chỉ : Số 10 - Đường Lê Hồng Phong - Thành Phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Tel: 030.3871174        
Fax: 030.3875824       
Email: snnninhbinh@gmail.com

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội