Ngan hang kien thuc trong ngo

                                                                      

 

I. VÙNG TÂY BẮC BẮC BỘ

 

1. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ : Tổ dân Phố 12 - Phường Tân Thanh - Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Tel: 0230.38262434              
Fax: 0230.3826008
Email: snn@dienbien.gov.vn
Website: http://www.snn.dienbien.gov.vn
v.vn

2. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LAI CHÂU
Địa chỉ : Hương Phong 1 - Phường Tân - Thị Xã Lai Châu
Tel: 0321.3876582               
Fax: 0321.3876712    
Email: sonnlaichau@yahoo.com
Website: http://laichau.gov.vn

3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT SƠN LA
Địa chỉ : 80 Nguyễn Lương Bằng- Thị Xã Sơn La- Tỉnh Sơn La
Tel: 022.3852133            
Fax: 022.3856803
Email: sonongnghiep@sonla.gov.vn
Website: http://www.sonongnghiepsonla.gov.vn

4. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HOÀ BÌNH
Địa chỉ : Tổ13 - Phường Đồng Tiến - Thành Phố Hoà Bình
Tel: 0218.3852003    
Fax: 0218.3853789          
Email: snnhb@vol.vnn.vn
Website: http://www.hoabinh.gov.vn

 

II. VÙNG ĐÔNG BẮC

 

5. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ GIANG
Địa chỉ : Số 196 - Đường Trần Hưng Đạo - Thị xã Hà Giang – Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 0219.3866.353       
Fax: 0219.3866.446
Email: Tienpx.hgi@mard.gov.vn

6. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CAO BẰNG
Địa chỉ : Số 025 Bế Văn Đàn, Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng
Tel: 026.3853266         
Fax: 026.3852261        
Email: sonongnghiepcb@gmail.com

7. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC KẠN
Địa chỉ : Số 13 –  Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn
Tel: 0281.3871340           
Fax: 0281.3870525    
Email: sonnptnn@backan.gov.vn
Website: http://www.backan.gov.vn/sonnptnt/Pages/default.aspx

8. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TUYÊN QUANG
Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, TX Tuyên Quang
Tel: 027.3822637             
Fax: 027.3822704          
Email: hannt.tqu@mard.gov.vn
Website: http://www.tuyenquang.gov.vn/NongnghiepPTNT

9. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG NINH
Địa chỉ : Phường Hồng Hà- Thành Phố Hạ long
Tel: 033.3835661       Fax: 033.3835074  / 033.3839597     
Email: snnptnt@quangninh.gov.vn
Website: http://www.quangninh.gov.vn/So-Nongnghiep-PTNT

10. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀO CAI
Địa chỉ : Số 089 Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai
Tel:  020.3820062   
Fax: 020.3820080                                                        
Email: snnptntlc@gmail.cm 
Website: www.laocai.gov.vn

11. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT YÊN BÁI
Địa chỉ : Phường Minh Tân, Thành Phố Yên Bái
Tel: 029.3852416             
Fax: 029.3852681     
Email: vpsnongnghiepyb@gmail.com hoặc
           sonongnghiepptnt@yenbai.gov.vn
Website: http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sonnptnt

12. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI NGUYÊN
Địa chỉ : Tổ 28, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Tel: 0280.3855484           
Fax: 0280.3857731        
Email: thainguyendard@gmail.com

13. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN
Địa chỉ : Đường Ba Sơn, Thôn Đồi Chè, Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
Tel: 025.3870353        
Fax: 025.3874140       
Email: vpsonongnghiepls@yahoo.com.vn
Website: http://www.langson.gov.vn/nn/

14. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC GIANG
Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần phú, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Tel: 0240.3854693              
Fax: 0240.3855698        
Email: snnptnt@bacgiang.gov.vn
Website: http://www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoNN&PTNT

15. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ
Địa chỉ : Số 1518 - Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ
Tel: 0210.3846238               
Fax: 0210.3847523   

Email: sonnptntphutho@yahoo.com.vn

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội