Ngan hang kien thuc trong ngo

CÁC VÙNG TRỒNG NGÔ CHÍNH Ở VIỆT NAM

 

5. Vùng ngô Nam Trung bộ

 

a. Điều kiện tự nhiên
untitled

Vùng ngô Nam Trung bộ gồm các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Tổng diện tích bao gồm: 77.300 ha
Kéo dài suốt từ Đà Nẵng trở đến Bình Thuận đồng bằng bị kẹp bởi dãy núi Trường Sơn và biển Đông nên có diện tích nhỏ, hẹp, các sông thường ngắn. Độ dốc lớn
Đất trồng ngô ở đây chủ yếu là đất phù sa được bồi hàng năm dọc các sông suối và đất phù sa cổ không được bồi hàng năm chuyên trồng màu hoặc trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu và đất cát ven biển . Đất có thành phần cơ giới cát nhẹ, hàm lượng dinh dưỡng thấp, vùng đất cát ven biển chụi ảnh hưởng của mặn.

b. Khí hậu

Nhiệt độ trung bình năm 25 0C trở lên nên vùng này không có mùa đông mà  chỉ  có 2 mùa đó là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô dễ bị hạn, mùa mưa lệch về mùa đông từ tháng 9 đến tháng 12 hoặc tháng 1và dễ bị lũ lớn. Ở phía Bắc có lượng mưa khá lớn (vùng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) mưa 1600-4000 mm/năm. Ở phía Nam mưa ít hơn nhiều (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận) lượng mưa 1.300-1.400 mm/năm. 
Nhiệt độ trung bình tháng 1 không còn nơi nào dưới 20 0C trừ vùng núi cao. Từ Quy Nhơn trở vào thường từ 23 0C trở lên. Biên độ nhiệt độ trong năm giảm rõ rệt phía Bắc của vùng khoảng 5 0C, ở phía Nam từ Nha Trang trở vào chỉ khoảng 3 0C. Trong vùng, khu Phan Rang là nơi khô hạn đặc biệt. Lượng mưa năm chỉ đạt 700-800 mm.
. Nhiệt độ trung bình tháng dao động từ trên 22oC – 29oC. Vùng cực Nam Trung bộ có khí hậu gần tương tự như Đông Nam bộ. Mặc dù  khí hậu khắc nghiệt, nhưng các tỉnh khác nhau vẫn bố trí trồng một năm 2,3 vụ ngô. 

c. Các vụ trồng ngô chính

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà thường trồng 2 vụ ngô chính đó là vụ đông-xuân và vụ hè-thu.

Vụ đông-xuân: Gieo từ tháng 12 thu hoạch đầu tháng 4, vụ này thường đạt năng suất cao. Các giống được dung trong vụ này gồm:  LVN10, LNV61, LVN8960, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4, 30Y87

Vụ hè-thu: Gieo vào đầu tháng 4 thu hoạch vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, với các giống: LVN10, LNV61, LVN8960, CP888, CP 999, C919, NK54, NK4300, VN2, MX4…
Ngô Đông Xuân của các tỉnh phía bắc vùng Duyên hải miền Trung thường gặp mưa vào đầu vụ và ngô hè thu thường bị hạn và nắng nóng làm giảm năng suất.
Hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thường trồng 1 vụ ngô vào đầu mùa mưa vụ thu-đông ở những nơi đất cao

Vụ thu-đông: Gieo vào tháng 8, tháng 9, thu hoạch tháng 12, tháng 1.
Ở những nơi đất thấp có thể trồng vụ ngô-xuân

Vụ ngô Xuân: Gieo trong  tháng 1 với các  giống  30Y87,  


 

 

ABC

Ban biên tập

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Văn Vấn

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Ban Khoa học & HTQT, Viện KHNNVN

3

TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

TS. Nguyễn Công Vinh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lê Văn Hải

Viện Nghiên cứu Ngô

6

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

7

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

8

CN. Lê Thị Liên

Ban Thông tin, Viện KHNNVN

9

CN. Phạm Hồng Hạnh

Viện Bảo vệ thực vật

Ban Thông tin - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội